Tiếng Việt | English

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Long An lần thứ IV năm 2015

Thấm nhuần lời dạy của Bác "Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất", những năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, nhiều cá nhân được tặng thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc", góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu đẹp. Than.Hiểu

Với tinh thần “thi đua là yêu nước”, mỗi người làm việc với tinh thần hăng say hơn, và mỗi năm qua đi, đất nước ta lại gặt hái thêm những thành quả mới trên mặt trận kinh tế, xã hội
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm