Tiếng Việt | English

Đẹp lắm sức trẻ!

Sức trẻ, sự nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh thời gian qua góp phần lan tỏa đến người dân, huy động cả cộng đồng cùng tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng, xung kích xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc,... Hữu Tuấn (thực hiện)

Đền ơn đáp nghĩa
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm