Tiếng Việt | English

Hãy đến với Long An!

Nhắc đến Long An, đôi dòng sông Vàm như hiện ra trước mắt, cùng bao di tích văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên làm mê đắm lòng người.

Bình minh trên sông Vàm Cỏ Tây (Ảnh: Tôn Thất Hùng).
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm