Tiếng Việt | English

Khoảnh khắc ngày lên đường

Lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm và là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Với 750 thanh niên của quê hương Long An hành trang lên đường là sức trẻ, kiến thức và niềm tin. Gác lại phía sau những riêng tư, tạm biệt quê hương, gia đình, người thân các anh hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ của người thanh niên. Ngày lên đường với họ đan xen nhiều cung bậc cảm xúc. Thùy Trang

Cố gắng nhé con trai của ba
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm