Tiếng Việt | English

Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen

Khu bảo tồn Đất ngập nước Láng Sen (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) có 1.153,5ha rừng tràm. Các tiểu khu rừng tràm phát triển rất tốt, riêng tiểu khu 10 không phát triển do giữ nước quanh năm để bảo tồn các loài thủy sản,… Hiện nay, có khoảng 60.000 cá thể sinh sống tại khu bảo tồn, trong đó, các loài cò chiếm số lượng nhiều nhất (ước khoảng 25.000 cá thể)... (Thanh Hiểu)

Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm