Tiếng Việt | English

Mùa bông súng

Khi những con nước đỏ nặng phù sa từ sông Cửu Long đổ về ngập tràn các cánh đồng, những hạt mầm mùa trước bắt đầu nảy nở những chiếc lá tròn xinh, cứ thế, thứ cây đặc trưng này lớn dần theo con nước, đây cũng là lúc mùa thu hoạch bông súng của người dân vùng Đồng Tháp Mười bắt đầu.

Cùng với nguồn lợi thủy sản, bông súng giúp người dân cải thiện cuộc sống trong mùa nước
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm