Tiếng Việt | English

Mưu sinh khi lũ chưa về

Mùa lũ năm 2016 ở Long An nước về chậm, người dân vùng Đồng Tháp Mười đang ngóng lũ! Mực nước không cao nên nguồn lợi thủy sản không nhiều. Mùa nước lũ luôn được xem là “mùa làm ăn” của những hộ dân nghèo, nhưng với tình hình nước lũ năm nay khiến cho những ai quen sống với nghề câu, lưới phải ngao ngán; nhất là việc mưu sinh, tìm kế sinh nhai của những hộ dân nghèo sinh sống trên cụm, tuyến dân cư lại càng khó khăn hơn. Nhiều hộ phải bỏ xứ đi nơi khác làm ăn kiếm sống. Những người ở lại tìm mọi cách để mưu sinh,… Đại Lâm – Thanh Nga - Văn Đát

Những năm trước khoảng tháng 6, anh Lê Văn Hưng, ấp Cả Nổ, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng kiếm khoảng 200 ngàn đồng mỗi ngày từ việc đặt lọp cua, nhưng đến nay vẫn chưa xuống lọp được vì không có nước.
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm