Tiếng Việt | English

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2015 trên địa bàn Long An

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 / 18-11-2015), trong những ngày tháng 11-2015, các khu dân cư trên khắp địa bạn tỉnh Long An tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2015. Dưới đây là một vài hình ảnh ngày hội được tổ chức. (P.BĐT&TL tổng hợp)

Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Long An - Võ Lê Tuấn tham dự ngày hội tại ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm