Tiếng Việt | English

Sinh viên Đại học Cần Thơ làm đường giao thông nông thôn ở Long An

Từ ngày 13 đến 20/7/2016, “Tuổi trẻ Đại học Cần Thơ hành động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng” với gần 30 sinh viên của Liên Chi hội sinh viên Long An tại Đại học Cần Thơ tham gia công tác xã hội với chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016, tại ấp Bắc Chan 2, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Không quản ngại khó khăn, tập kết vật tư làm đường GTNT tại ấp Bắc Chan 2, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm