Tiếng Việt | English

21/06/2024 - 13:55

Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường hơn 1 tỉ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT) hơn 1 tỉ đồng.

Công ty TNHH An Hưng Nông bị xử phạt hơn 312 triệu đồng về hành vi xả nước thải ra môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT) hơn 1 tỉ đồng.

Sở TN&MT tỉnh Long An thanh, kiểm tra 40 cuộc, vụ việc; trong đó theo kế hoạch là 18 cuộc, đột xuất là 22 cuộc đối với 38 tổ chức và 2 cá nhân. Số tổ chức, cá nhân vi phạm là 10 trường hợp, gồm 9 tổ chức, 1 cá nhân. Qua thanh, kiểm tra, Sở ban hành 19 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 18 tổ chức, 1 cá nhân. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 1 tỉ đồng. Các trường hợp vi phạm chủ yếu liên quan đến quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và đất đai.

Trong công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, thanh, kiểm tra về lĩnh vực TN&MT thời gian tới, Sở tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng quy định, bảo đảm nội quy, quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường thanh tra chậm đưa đất vào sử dụng, thanh tra công tác TN&MT tại địa phương, thanh tra công tác bảo vệ môi trường tại khu, cụm công nghiệp; thanh tra việc khai thác khoáng sản cũng như theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra bảo đảm hoàn thành đầy đủ các nội dung kết luận./.

Cùng hành động để bảo vệ môi trường

 

Cùng hành động để bảo vệ môi trường 

Các hoạt động bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành, đoàn thể quan tâm duy trì thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức, hành động của cộng đồng trong việc BVMT, chống rác thải.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết