Tiếng Việt | English

11/10/2015 - 08:51

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là căn bệnh quái ác, nếu không chẩn đoán đúng, không có thuốc đặc trị, cứ để nó âm ỉ thì hậu quả sẽ khôn lường.

Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là đấu tranh phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, coi đây là 1 trong 4 nguy cơ của cách mạng Việt Nam.

Góp ý cho dự thảo văn kiện, một số chuyên gia cho rằng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một căn bệnh đặc biệt nguy hiểm và phải có thuốc đặc trị để “cơ thể” Đảng thực sự khỏe mạnh.

Thiếu tướng, PGS-TS Nguyễn Bá Dương.

Hoài nghi, bi quan, thiếu niềm tin vào đường lối, quan điểm của Đảng, mất phương hướng chính trị, xa rời nguyên tắc của Đảng, vi phạm nguyên tắc của Đảng, có những quan điểm, lập trường trái với điều lệ Đảng và cao hơn là chống đối lại điều lệ, cương lĩnh, nghị quyết của đảng, kết bè, kết đảng, cục bộ, địa phương…Đây là những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra.

Đó chính là tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Thiếu tướng, PGS-TS Nguyễn Bá Dương - Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng dẫn lại lời cảnh báo của Lenin khi cho rằng: Không kẻ thù nào có thể phá hoại được cách mạng nếu những người cộng sản chúng ta, những người trong cuộc hủy hoại lẫn nhau.

Theo ông Dương, đây là căn bệnh quái ác mà nếu không chẩn đoán đúng, cứ để nó âm ỉ thì hậu quả sẽ khôn lường.

“Căn bệnh này có thể lây nhiễm từ người này sang người khác và đây là miếng đất màu mỡ để các thế lực thù địch tận dụng triệt để nhằm tập hợp những phần tử xấu, bất mãn, tạo dựng ngọn cờ nhằm chống đối Đảng, chống đối Nhà nước, phá hoại thành quả cách mạng", Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương nói.

PGS-TS Nguyễn Hùng Oanh- Trưởng khoa Triết, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.

Đại tá, PGS-TS Nguyễn Hùng Oanh - Chủ nhiệm khoa Triết - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng thì cho rằng, những biểu hiện trên đe dọa trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng, của chế độ XHCN.

“Tự diễn biến” “tự chuyển hóa” có nhiều nguyên nhân đưa tới, cả khách quan và chủ quan nhưng chủ yếu vẫn là nguyên nhân bên trong.

“Thứ nhất là do sự suy thoái về tư tưởng, chính trị ở một bộ phận cán bộ, đảng viên. Thứ hai, một số tổ chức Đảng sức chiến đấu thấp, chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra và chưa coi trọng công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên trong tình hình mới. Thứ ba là do công tác phòng chống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” còn bị động, hiệu quả chưa cao như trong dự thảo báo cáo đã khẳng định”, Đại tá Nguyễn Hùng Oanh nói.

Làm thế nào để phòng chống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”? Các nhà khoa học quân đội cho rằng, phải đẩy mạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm 19 điều đảng viên không được làm, đi đôi với đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng.

Nếu cá nhân hay tổ chức Đảng vi phạm thì phải xử lý nghiêm theo luật dân sự. Bên cạnh đó, phải tăng cường dân chủ trong Đảng, sự đồng thuận trong Đảng và xã hội, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đề cao sự gương mẫu của người đứng đầu...

Đặc biệt, tại thời điểm chúng ta đang tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 12 của Đảng thì công tác cán bộ, công tác nhân sự phải được đặc biệt coi trọng vì nó có thể tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên.

Thiếu tướng, PGS-TS Nguyễn Bá Dương phân tích: “Vấn đề lựa chọn cán bộ, nhân sự cho đại hội phải thực hiện đúng Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị. Phải thực hiên tốt các quy định, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, đúng tiêu chí, tiêu chuẩn, phải thực hiện tốt kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 11 là không được chọn người mất phẩm chất đạo đức, có hành vi tham nhũng, cục bộ, địa phương, không uy tín trong nhân dân… Bên cạnh đó, phải hết sức coi trọng ý kiến đóng góp của nhân dân, chọn đúng người, đúng việc, sắp xếp cho đúng vị trí”.

Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: Những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” có xu hướng diễn biến phức tạp trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong xã hội.

Những biểu hiện này không tách rời các nguy cơ khác của cách mạng Việt Nam hiện nay, đặc biệt là “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Các nhà khoa học trong quân đội khẳng định, nếu nội bộ ta vững mạnh, “cơ thể” Đảng khỏe mạnh thì “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” sẽ bị đẩy lùi và các thế lực thù địch cũng không có đất diễn./.

Hương Giang/VOV - Trung tâm Tin 

Chia sẻ bài viết