Tiếng Việt | English

24/05/2024 - 09:16

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy chế dân chủ  

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Phạm Văn Bốn làm Trưởng đoàn, vừa có buổi giám sát Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Phạm Văn Bốn làm Trưởng đoàn giám sát

Đảng bộ cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 8 chi bộ trực thuộc, với 166 đảng viên. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị luôn ổn định tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống.

Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch luôn xem công tác xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và phong trào thi đua dân vận khéo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ và phong trào thi đua dân vận khéo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chuyên môn của ngành trong thời gian qua.

Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch định kỳ tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy với đoàn viên, thanh niên, người lao động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong thời gian qua, Sở tiếp nhận 1 đơn khiếu nại, 7 đơn kiến nghị và đều xem xét giải quyết khách quan, đúng quy định. 

Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giúp phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị, nâng cao vai trò từng cá nhân, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong nội bộ, từng bước xây dựng, thực hiện có hiệu quả phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Tại hội nghị, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu, ghi nhận những đóng góp của Đoàn giám sát về việc thực hiện công tác dân vận tại đơn vị./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết