Tiếng Việt | English

10/12/2015 - 16:25

Bế mạc kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh Long An khóa VIII:

Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII

Sau 3 ngày diễn ra kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh Long An khóa VIII thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII

Tại phiên bế mạc vào chiều nay, 10-12-2015, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII đã thông qua 22 nghị quyết; trong đó, có các nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách năm 2016 và các cơ chế, chính sách quan trọng để phát triển KT-XH.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

HĐND tỉnh tiến hành bầu Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII thay cho ông Đặng Văn Xướng, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh nghỉ hưu theo chế độ.

HĐND tỉnh cũng miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với 2 chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thanh Nguyên, Trần Thị Nhanh và Ủy viên UBND tỉnh - Trịnh Việt Hồng (nhiệm kỳ 2011 - 2016); bầu bổ sung 2 chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 là ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh và ông Lê Tấn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết