Tiếng Việt | English

22/07/2015 - 14:57

Đảng bộ thị xã Kiến Tường: Đoàn kết, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015

Đại biểu tham dự đại hội

Sáng nay (22-7), Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kiến Tường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Nguyên; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Bá Phước, các ban Đảng của Tỉnh ủy, Mẹ Việt Nam Anh hùng và 190 đại biểu chính thức trên địa bàn thị xã đến dự.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kiến Tường đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng và thương mại-dịch vụ.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 11,4%. Trong đó, khu vực sản xuất nông-lâm-thủy sản đạt 5,8%, khu vực công nghiệp-xây dựng đạt 15,7%, khu vực thương mại-dịch vụ-du lịch đạt 19,1%.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có bước phát triển đáng kể. Hiện nay, toàn thị xã có 15/21 trường đạt chuẩn quốc gia; 6/8 xã, phường đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,12%.

Các tổ chức đảng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là ở các chi bộ ấp, khu phố. Công tác phát triển đảng luôn được quan tâm, đặc biệt là lực lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đoàn viên, thanh niên. Trong nhiệm kỳ, thị xã đã phát triển được 520 đảng viên. Bên cạnh đó, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo./.

Phong Nhã
 

Chia sẻ bài viết