Tiếng Việt | English

15/07/2015 - 10:28

Kiến Tường: Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng bảo đảm yêu cầu nội dung và thời gian

Ngày 14-7-2015, Thị ủy Kiến Tường tổ chức tổng kết công tác Đại hội các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Thị ủy Kiến Tường - Lê Minh Nhựt chủ trì hội nghị.

Sau khi tiếp thu chỉ thị số 36/cT-TW của Bộ chính trị, kế hoạch số 67 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về Đại hội Đảng, Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường ban hành kế hoạch số 32 về tổ chức Đại hội Đảng bộ và công tác nhân sự các cấp trong thị xã (nhiệm kỳ 2015-2020). Đảng bộ xã Thạnh Trị được chọn tổ chức đại hội điểm, trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Đồng thời, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cụ thể hóa và xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội ở cấp mình, triển khai bảo đảm đúng tiến độ quy định.

Đến nay, công tác tổ chức đại hội cơ sở trực thuộc thị ủy đã hoàn thành. Đại hội điểm Đảng bộ xã Thạnh Trị, cơ bản bảo đảm yêu cầu đề ra. Việc chỉ đạo chuẩn bị văn kiện bảo đảm đúng theo quy trình, hướng dẫn của cấp trên. công tác nhân sự trước, trong đại hội được chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Nhân sự đối với ban chấp hành Đảng bộ xã, phường đủ điều kiện tái cử là 103 đồng chí; quy hoạch mới là 86 đồng chí.

Các đảng bộ, chi bộ đều đã đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, kiểm điểm, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân đã đạt, tồn tại, hạn chế và rút ra những kinh nghiệm, từ đó làm cơ sở đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Lê Minh Nhựt ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các đảng bộ, chi bộ cơ sở; những kết quả đã đạt chính là những tiền đề quan trọng để chuẩn bị tốt Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần rút kinh nghiệm, đặc biệt nhấn mạnh tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, chủ động chuẩn bị tốt các phương án phục vụ, bảo vệ đại hội, bảo đảm cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị xã Kiến Tường diễn ra thành công tốt đẹp./.

Hoài Phương

Chia sẻ bài viết