Tiếng Việt | English

15/07/2015 - 10:28

Kiến Tường: Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng bảo đảm yêu cầu nội dung và thời gian

Ngày 14-7-2015, Thị ủy Kiến Tường tổ chức tổng kết công tác Đại hội các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Thị ủy Kiến Tường - Lê Minh Nhựt chủ trì hội nghị.

Sau khi tiếp thu chỉ thị số 36/cT-TW của Bộ chính trị, kế hoạch số 67 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về Đại hội Đảng, Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường ban hành kế hoạch số 32 về tổ chức Đại hội Đảng bộ và công tác nhân sự các cấp trong thị xã (nhiệm kỳ 2015-2020). Đảng bộ xã Thạnh Trị được chọ