Tiếng Việt | English

17/07/2015 - 10:50

Kiến Tường: Sẵn sàng cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI

 Sáng ngày 16-7-2015, Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường họp bàn thống nhất một số nội dung công tác chuẩn bị Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020).

Đến thời điểm này, các tiểu ban phục vụ ĐH đã cơ bản hoàn thành các phần việc được giao. Nhìn chung, các công việc đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm được phân công.

Cụ thể, Tiểu ban nội dung đã hoàn thành các báo cáo phục vụ cho ĐH. Tiểu ban nhân sự cũng đã thực hiện tốt theo đúng quy trình, hướng dẫn; bảo đảm về mặt cơ cấu, giới tính, độ tuổi.

Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết tập trung thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tạo sự phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân và tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng ĐH.

Tiểu ban phục vụ, bảo vệ, hậu cần cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, rà soát các nội dung, nguồn lực, chuẩn bị các điều kiện cần thiết đón tiếp đại biểu, bố trí các phương án bảo vệ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ĐH.

Hoài Phương

Chia sẻ bài viết