Tiếng Việt | English

31/01/2021 - 15:42

Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII 

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương khóa XIII.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ. (Ảnh: TTXVN)


 Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh: TTXVN)


 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN

 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết