Tiếng Việt | English

18/03/2020 - 15:39

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho tuổi trẻ

Ngày 18/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về tình hình thực hiện công tác Đoàn và phong trào Thanh, thiếu nhi năm 2019 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc làm việc.

Cuộc làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn vào ngày 18/3/2020

Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh, thiếu nhi. Trong đó, chú trọng đổi mới, nâng cao công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho tuổi trẻ qua các hoạt động phong trào thực tiễn, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là mạng xã hội. Nổi bật ở lĩnh vực này là tập trung triển khai, thực hiện công trình thanh niên “Tuổi trẻ Long An xung kích tham gia chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh”.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức Đoàn, Hội, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên; thực hiện có hiệu quả nội dung kết luận số 357-KL/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc khắc phục “bệnh hành chính, hình thức” trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy.

Đến nay, hệ thống tổ chức Đoàn và cán bộ Đoàn các cấp trong tỉnh cơ bản đi vào nề nếp. Tỉnh đoàn đã sáp nhập 6 ban chuyên môn thành 4 ban; 15/15 Nhà Thiếu nhi cấp huyện sáp nhập với Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa, Thể Thao và Truyền thanh cấp huyện; chức danh phó bí thư Đoàn cấp xã được kiêm nhiệm từ các ngành, đoàn thể khác.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, bên cạnh những kết quả đã đạt, công tác Đoàn và phong trào Thanh, thiếu nhi của tỉnh hiện nay còn một số hạn chế: Công tác tập hợp thanh niên tại các khu, cụm công nghiệp và việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; tổ chức Đoàn chưa bảo đảm thời gian quy định; nội dung, hình thức sinh hoạt chưa được đổi mới kịp thời nên chưa thu hút được đoàn viên, thanh niên tham gia; công tác hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên được ứng dụng vào điều kiện thực tiễn còn hạn chế; việc duy trì, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả chưa được các cấp bộ Đoàn phát huy, triển khai, thực hiện đồng bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai, thực hiện hiệu quả công trình thanh niên xung kích tham gia chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng nêu một số nội dung trọng tâm triển khai, thực hiện trong năm 2020; đồng thời, đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới: Cho chủ trương để Đài Phát thanh và Truyền hình Long An hỗ trợ Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện, phát sóng chương trình Thanh niên ngày nay, Phát thanh Thanh niên; bổ sung nội dung tuyên dương 10 gương mặt công dân trẻ tiêu biểu Long An vào chương trình lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Ban Tổ chức các ngày lễ lớn thực hiện; tạo điều kiện kinh phí để Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh, thiếu nhi tỉnh tham gia các hoạt động của khu vực, Trung ương tổ chức; cơ cấu Đoàn Thanh niên tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025;…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được ghi nhận những kết quả kết quả đã đạt trong công tác Đoàn và phong trào Thanh, thiếu nhi năm 2019 cùng những đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong thời gian tới. Ông yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho tuổi trẻ, nhất là phát động có hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".

Song song đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phải đẩy mạnh các phong trào, chương trình thanh niên gắn với thực tiễn từng địa phương, đơn vị; duy trì, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả của Đoàn; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường đi cơ sở, kịp thời năm bắt, hướng dẫn các quy định, chia sẻ mô hình hay gắn với đổi mới nội dung, hình tổ chức sinh hoạt Đoàn ở cơ sở; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết