Tiếng Việt | English

01/10/2022 - 05:41

Đoàn khảo sát Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc tại Long An

Chiều 30/9, Đoàn khảo sát Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Phan Văn Anh làm Trưởng đoàn đến làm việc với LĐLĐ tỉnh Long An về đánh giá thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh – Nguyễn Văn Quí chủ trì tiếp đoàn khảo sát.

Đoàn khảo sát Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Long An

10 năm triển khai, thực hiện Luật Công đoàn năm 2012, Long An có nhiều thuận lợi và đạt những kết quả nổi bật. Luật Công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành là hành lang pháp lý đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn phát huy tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Thực hiện Luật Công đoàn, các cấp Công đoàn trong tỉnh tích cực phối hợp chính quyền đồng cấp trong việc xây dựng các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức, lao động; cử đại diện tham gia vào hoạt động của các Hội đồng xét nâng lương; Hội đồng khen thưởng, kỷ luật, xét và công nhận sáng kiến kinh nghiệm…; tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công nhân, viên chức, lao động, những vấn đề phát sinh về quan hệ lao động ở địa phương, cơ sở,…

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Nguyễn Văn Quí chủ trì tiếp Đoàn khảo sát Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Các cấp công đoàn luôn đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua yêu nước nói chung và trong lực lượng công nhân, lao động. Nhiều công nhân, lao động tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng với những sáng kiến, sáng tạo làm lợi rất cao cho doanh nghiệp; góp phần vào quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ năm 2012 đến năm 2019, LĐLĐ tỉnh được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao triển khai, hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức thi đua, đánh giá kết quả, bình chọn, đề nghị khen thưởng bằng khen của UBND tỉnh đối với công nhân, lao động giỏi hàng năm; kết quả có 1.800 công nhân, lao động giỏi được khen thưởng,…

Bên cạnh những thuận lợi, LĐLĐ tỉnh cũng gặp một số khó khăn trong thực hiện Luật Công đoàn năm 2012. Dựa trên những khó khăn, vướng mắc, bất cập đã và đang gặp phải, LĐLĐ tỉnh có những đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn với đoàn khảo sát. Theo đó, LĐLĐ tỉnh đề nghị sửa đổi điều 9 Luật Công đoàn theo hướng quy định chi tiết hơn cho sát với tình hình vi phạm rất tinh vi, đa dạng trên thực tế; sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm bảo đảm sự thống nhất với hệ thống pháp luật, đặc biệt là văn bản thực hiện hướng dẫn dưới Luật; tăng cường tính độc lập của cơ chế 3 bên trong quan hệ lao động, bổ sung cơ chế riêng cho tài chính công đoàn, bộ máy, công tác cán bộ công đoàn để bảo đảm tính độc lập tương đối trong mối quan hệ với Nhà nước – người sử dụng lao động – tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp;…

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Phan Văn Anh đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tổng hợp các đề xuất bổ sung, sửa đổi Luật Công đoàn năm 2012 theo hướng chi tiết hơn

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Phan Văn Anh cho biết: Báo cáo đánh giá của các địa phương trong quá trình thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 là cơ sở quan trọng để Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 của cả nước. Trong đó, nội dung trọng tâm đoàn khảo sát mong muốn được ghi nhận là những đánh giá sát với thực tiễn, nhất là những khó khăn, vướng mắc, hoạt động chưa làm được hoặc không phù hợp với tình hình thực tế, từ đó có những đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn. Do vậy, ông đề nghị LĐLĐ tỉnh tiếp tục tổng hợp các đề xuất bổ sung, sửa đổi Luật Công đoàn năm 2012 theo hướng chi tiết, sát thực tiễn và mạnh dạn thể hiện quan điểm,... góp phần sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn trong thời gian tới,…/.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết