Tiếng Việt | English

28/09/2022 - 15:51

Tọa đàm 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012  

Ngày 28/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An tổ chức Tọa đàm đánh giá 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012. Lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương tham dự. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh – Nguyễn Văn Quí và các Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì tọa đàm.

Các đại biểu tham dự tọa đàm đánh giá 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh và các cấp Công đoàn luôn nỗ lực tăng cường tuyên truyền Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam đến đoàn viên, người lao động. Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh có 433 công đoàn cơ sở thành lập mới, phát triển 130.654 công đoàn viên, nâng tổng số công đoàn cơ sở toàn tỉnh lên 2.240 công đoàn cơ sở với 271.759 đoàn viên công đoàn/281.692 công nhân, viên chức, lao động ở các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn.

Luật Công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành là hành lang pháp lý đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn phát huy tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về thực hiện Luật Công đoàn năm 2012

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội IX, X Công đoàn Long An về đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch triển khai, quán triệt trong hệ thống Công đoàn và được cụ thể hóa vào thang điểm thi đua, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn hàng năm ở các cấp Công đoàn. Qua đó, các cấp Công đoàn thực hiện tốt quyền đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thông qua việc phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,…

Ngoài ra, thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động; đồng thời, giúp phát hiện được những kẽ hở của pháp luật, có ý kiến đóng góp để sửa đổi và bổ sung kịp thời nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật. 10 năm qua, các cấp Công đoàn tư vấn trực tiếp và gián tiếp qua điện thoại hàng triệu lượt đoàn viên, người lao động,...

Thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham gia thảo luận về công tác tham mưu triển khai Luật Công đoàn năm 2012 và các văn bản thi hành luật; công tác phối hợp triển khai Luật Công đoàn và phối hợp kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, giải quyết đình công, điều tra giải quyết tai nạn lao động; những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Luật Công đoàn năm 2012,... Ngoài ra, các đại biểu còn tham gia góp ý kiến về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 2012. Theo đó, các ý kiến đóng góp của đại biểu được LĐLĐ tỉnh tổng hợp và báo cáo với Tổng LĐLĐ Việt Nam trong thời gian tới./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết