Tiếng Việt | English

11/05/2021 - 15:59

Khơi dậy khát vọng cống hiến, niềm tự hào dân tộc thế hệ trẻ

Ngày 11/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống (GDLTCMĐĐLS) cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng (TNTNNĐ) giai đoạn 2015-2020”.

Các trường học tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT – Nguyễn Kim Sơn; Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam – Bùi Quang Huy dự. Điểm cầu Long An, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT – Phan Thị Dạ Thảo dự.

Điểm cầu Long An 

Qua 5 năm thực hiện, công tác GDLTCMĐĐLS cho TNTNNĐ nhận được sự quan tâm của các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, gia đình, nhà trường và xã hội. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về GDLTCMĐĐLS cho TNTNNĐ được thực hiện thông qua nhiều nội dung, hoạt động phong phú, hấp dẫn. Đó là các chuyên mục truyền thông tấm gương người tốt, việc tốt; phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quá trình thực hiện đề án được tăng cường thông qua các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, câu lạc bộ phụ huynh,…

Nội dung, phương pháp và hình thức GDLTCMĐĐLS cho TNTNNĐ có nhiều đổi mới. Trong đó, chương trình giáo dục phổ thông chú trọng giáo dục hành vi và chuẩn mực đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống và giá trị sống cho học sinh. Trung ương Đoàn tiếp tục đổi mới, sáng tạo các hình thức tổ chức GDLTCMĐĐLS cho TNTNNĐ với các hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo, đặc biệt là tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn,… Từ đó, TNTNNĐ nhận thức rõ hơn về các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, ý thức trách nhiệm với gia đình, việc học tập, rèn luyện nên có nhiều chuyển biến tích cực.

Thông qua nhiều hoạt động, mô hình, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống 

Bên cạnh đó, công tác GDLTCMĐĐLS cho TNTNNĐ cũng còn một số hạn chế. Một số bộ, ngành Trung ương đến địa phương chưa quan tâm đúng mức, thiếu sự quyết liệt trong chỉ đạo và đầu tư các nguồn lực triển khai các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT về GDLTCMĐĐLS cho TNTNNĐ;…

Hướng tới, công tác GDLTCMĐĐLS cho TNTNNĐ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội; nội dung, phương thức, tiêu chí đánh giá kết quả GDLTCMĐĐLS cho TNTNNĐ phải có nhiều đổi mới nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ;…

Dịp này, Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho 48 tập thể và 12 cá nhân thực hiện tốt công tác GDLTCMĐĐLS cho TNTNNĐ giai đoạn 2015-2020./.

Ngọc Sương

Chia sẻ bài viết