Tiếng Việt | English

29/07/2015 - 19:08

Long An: Tin vắn ANQP

5 năm qua, các cơ quan, đơn vị, 15 huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt phương châm, nguyên tắc kết nạp đảng, đã kết nạp 1.324 đảng viên trong lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đồng thời, tích cực chọn đảng viên nhập ngũ gắn với tạo nguồn cán bộ quân đội, nguồn cán bộ và nguồn nhân lực về chính trị địa phương.

Vân Anh

Lực lượng vũ trang tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Hiệu quả công tác ngành kỹ thuật không ngừng được nâng cao bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các hoạt động thường xuyên của lực lượng vũ trang tỉnh.

Nguyệt Ánh

Đại đội Bộ binh huyện Đức Huệ không ngừng đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Đặc biệt coi trọng công tác nắm, giải quyết tư tưởng, thông tin định hướng nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Lê Thy

Chia sẻ bài viết