Tiếng Việt | English

27/10/2020 - 09:28

Nhiều phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh Long An, nhất là tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn tỉnh để lập thành tích chào mừng.

Công đoàn các cấp quan tâm chăm lo công nhân, viên chức, lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn các cấp quan tâm chăm lo công nhân, viên chức, lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Từ đầu năm đến nay, cùng với nhiều hoạt động tích cực nhằm triển khai, thực hiện chương trình công tác năm 2020, các cấp Công đoàn (CĐ) trong tỉnh đã phát động CNVCLĐ hưởng ứng các phong trào thi đua lao động, sản xuất, công tác lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp. Để tạo động lực cho các phong trào thi đua trong CNVCLĐ đi vào chiều sâu và hiệu quả, ngay từ đầu năm, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo các cấp CĐ tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua; đồng thời, tăng cường công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ.

Cụ thể, LĐLĐ tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua trong CNVCLĐ như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động CĐ”; “CĐ chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở”,... Đến nay, có nhiều công trình, phần việc được hoàn thành với năng suất, chất lượng cao.

Chủ tịch CĐ cơ sở Công ty TNHH ShillaBags International - Lê Công Lập thông tin: “Ban Chấp hành CĐ cơ sở đề xuất Ban Giám đốc Công ty tạo điều kiện cho CĐ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp trong CNLĐ. Trong đó, chúng tôi tập trung vào những nội dung như thi đua nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ, xây dựng tác phong công nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật trong CNLĐ,... được công nhân hưởng ứng nhiệt tình”.

Cũng như các doanh nghiệp, từ sự phát động của tổ chức CĐ, khối cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua: “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,...

Các phong trào thi đua trong thời gian qua được các tổ chức CĐ, đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng và đạt nhiều kết quả tích cực. Để phong trào thi đua tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa, các cấp CĐ cần bám sát nội dung kế hoạch đề ra, vận động cán bộ, đoàn viên vừa bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiều công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia nhiều hoạt động, phong trào

Thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiều công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia nhiều hoạt động, phong trào

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí chia sẻ: “Tùy tình hình thực tế, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, một số đơn vị đã tổ chức phong trào thi đua phù hợp với đặc trưng riêng, trong đó mục tiêu chung vẫn là thi đua thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020 để chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Có thể khẳng định, việc triển khai đồng loạt nhiều hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên CĐ, CNVCLĐ toàn tỉnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng quê hương Long An ngày thêm giàu đẹp, văn minh./.

Ngoài những hoạt động chăm lo công nhân, viên chức, lao động như trao tặng Mái ấm Công đoàn; tặng quà hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động,... hoạt động thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh là gắn biển “Công trình chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết