Tiếng Việt | English

24/06/2015 - 11:17

Nơi gửi trẻ - con công nhân: Khi nào cung đủ cầu?

Hiện nay, toàn tỉnh có 28 khu công nghiệp, trong đó có 16 khu công nghiệp đi vào hoạt động. Do đó, số lượng dân nhập cư từ các tỉnh khác đến sinh sống và làm việc khá nhiều. Điều này dẫn đến tình trạng công nhân cần có nơi gửi con. Trong khi đó, hệ thống cơ sở giáo dục trong tỉnh không thể đáp ứng nhu cầu của công nhân nên việc thiếu phòng học để thu nhận trẻ là con công nhân tại cáckhu, cụm công nghiệp là vấn đề thường xuyên, gây áp lực cho những huyện công nghiệp.