Tiếng Việt | English

11/04/2024 - 21:18

Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ

UBND tỉnh Long An vừa ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2024-2030" trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họaKế hoạch này nhằm tạo môi trường để thanh, thiếu niên thể hiện năng khiếu, tài năng để kịp thời đào tạo, phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam nói chung và tài năng trẻ tỉnh Long An nói riêng trong tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

Nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trong xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và công tác tài năng trẻ; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong việc phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam.

Mục tiêu của kế hoạch là hàng năm, có tối thiểu 70% thanh niên được cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách, các hoạt động phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực.

Đến năm 2030, tối thiểu 60% tài năng trẻ sau khi được phát hiện, tôn vinh được bồi dưỡng, tham gia các hoạt động chia sẻ tri thức, hỗ trợ cộng đồng, tham gia phát triển KT-XH do Tỉnh Đoàn, các sở, ngành, địa phương tổ chức.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền kết hợp với các chiến dịch truyền thông về công tác tài năng trẻ; vận động các tài năng trẻ, người nổi tiếng, nhân vật có ảnh hưởng trong xã hội tham gia các hoạt động tuyên truyền về công tác tài năng trẻ.

Thông qua tổ chức các giải thưởng, cuộc thi, hội thi phát hiện và tôn vinh tài năng trẻ tiêu biểu trên các ngành, lĩnh vực. Chú trọng phát hiện tài năng trẻ là: Lãnh đạo quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, vận động viên, văn nghệ sĩ, nghệ nhân truyền thống, lực lượng vũ trang, người dân tộc thiểu số.

Khuyến khích tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài trong mỗi gia đình, dòng họ, cơ quan, tổ chức, địa phương để phát hiện, ươm mầm và phát triển tài năng trong thanh, thiếu niên, nhi đồng.

Hàng năm, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, khát vọng cống hiến cho các tài năng trẻ như hoạt động về nguồn, tham quan các địa danh văn hóa, lịch sử; gặp gỡ, giao lưu với nhân chứng lịch sử, các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc, hỗ trợ tài năng trẻ tham gia các hoạt động thực tế, các chương trình tình nguyện, hoạt động xã hội do Đoàn, Hội tổ chức.

Đặc biệt, hỗ trợ học bổng, chi phí học tập để bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ. Tổ chức gặp gỡ động viên, tuyên dương các tài năng trẻ tiêu biểu và các tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Triển khai đa dạng các hình thức tập hợp tài năng trẻ như câu lạc bộ, diễn đàn theo lĩnh vực chuyên môn, địa bàn nhằm kết nối, phát huy các tài năng trẻ của cơ quan, địa phương, đơn vị. Thu hút, tạo điều kiện cho các tài năng trẻ đang học tập, làm việc ở nước ngoài tham gia vào các loại hình kết nối, tập hợp tài năng trẻ do Trung ương Đoàn, các bộ ngành, địa phương tổ chức.

Vận động, khuyến khích các tài năng trẻ tham gia các hoạt động chuyển giao ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; đảm nhận, hướng dẫn thực hiện các mô hình sản xuất, các công trình, dự án phát triển KT-XH.

Tạo điều kiện, hỗ trợ các tài năng trẻ chủ trì đảm nhận thực hiện các công trình, các đề tài, dự án phát triển của ngành, địa phương,.../.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết