Tiếng Việt | English

22/05/2024 - 08:26

Phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đấu tranh bảo vệ mặt trận tư tưởng là một nội dung cơ bản của đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc; là đấu tranh không ngừng nghỉ giữa tư tưởng, lý luận vô sản và tư tưởng, lý luận phi vô sản. Cuộc đấu tranh này luôn diễn ra quyết liệt, phức tạp và liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng được đặt lên hàng đầu và được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Hiện nay, các thế lực thù địch tăng cường tấn công vào đối tượng thanh niên (TN) nhằm thực hiện mưu đồ phá hoại tương lai của dân tộc, phá hoại niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân dành cho thế hệ tương lai của nước nhà. Các thế lực thù địch chọn đối tượng này để tập trung tấn công vì TN là lực lượng dễ tiếp cận thông tin và sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ hiện đại, các mạng xã hội; TN nhạy bén nhưng chưa dày dạn kinh nghiệm, một bộ phận TN chưa đủ năng lực nhận diện các chiêu trò của các thế lực thù địch. Chúng tuyên truyền, cổ xúy lối sống thực dụng, cá nhân, ích kỷ, coi trọng các giá trị vật chất,... nhằm làm cho lực lượng TN dễ bị lôi kéo, mua chuộc, dễ lãng quên những giá trị truyền thống tốt đẹp, sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà đánh đổi lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “TN là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các TN”. Vì vậy, Đảng ta luôn coi trọng vai trò và huy động sức mạnh của TN, coi TN là “chủ nhân tương lai của đất nước”, “là mùa xuân của dân tộc”,... Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong và ngoài nước, lực lượng TN phải phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo tham gia bảo vệ vững chắc quốc gia, đặc biệt là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thời gian qua, đoàn viên, TN thường xuyên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều tin giả và các tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật, điển hình là cuộc đấu tranh không mệt mỏi với các tổ chức phản động như Việt Tân, RFA, VOA,...; đấu tranh chống lại các thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay của Đảng, Nhà nước ta,...; đấu tranh với các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, các đối tượng có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chủ động chống lại tình trạng “nhạt Đảng, phai Đoàn, xa rời chính trị”. Mỗi TN phải là một “chiến binh” “chuẩn về thông tin, vững về kiến thức” để tham gia phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch dưới góc nhìn của TN.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, xung kích, nhạy bén về công nghệ thông tin của tuổi trẻ, đoàn viên, TN được xác định là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn và cán bộ, đoàn viên, TN trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong thời gian tới, cần thực hiện tốt các vấn đề sau:

Trước hết, cần nâng cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ Đoàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi đoàn viên, TN phải thường xuyên bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, học tập nâng cao trình độ về công nghệ thông tin, mạng xã hội, nhiệm vụ, vai trò của lực lượng TN trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tích cực cập nhật những kỹ năng nhận diện và đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên mạng xã hội và các kênh truyền thông khác; tỉnh táo, bản lĩnh trước các thông tin xấu, độc, những thủ đoạn lôi kéo, mua chuộc của các thế lực thù địch; có trách nhiệm khi tương tác trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, cần phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống fanpage Facebook, Zalo của Đoàn TN các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng, kịp thời cung cấp thông tin chính thống đến quần chúng Nhân dân. Huy động toàn lực lượng đoàn viên, TN tham gia viết bài, bình luận phản bác các thông tin xấu, độc; chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực đến cộng đồng mạng.

Nhiệm vụ của mỗi đoàn viên, TN khi tham gia công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch là chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các tin, bài có nội dung xấu, độc, sai trái, thù địch; sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân như một kênh tuyên truyền nhằm nâng cao cảnh giác cho người thân, bạn bè, không để họ vi phạm pháp luật trên không gian mạng, không nghe theo lời xúi giục, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng và huy động người thân cùng tham gia công tác đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc. Đồng thời, mỗi đoàn viên, TN phải tập trung nắm tình hình dư luận xã hội, dư luận TN trên địa bàn để từ đó định hướng tư tưởng cho TN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của TN trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay./.

ThS. Nguyễn Tấn Hải

Chia sẻ bài viết