Tiếng Việt | English

20/05/2024 - 14:08

Tập huấn Kỹ năng viết bài chuyên luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng  

Ngày 20/5, Báo Long An tổ chức Hội nghị tập huấn Kỹ năng viết bài chuyên luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024.

Đại tá, nhà báo Phan Tùng Sơn - Trưởng ban Đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại TP.HCM trao đổi các nội dung tại lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có gần 40 học viên gồm Ban Biên tập; Trưởng, phó các phòng chuyên môn; phóng viên, biên tập viên, hội viên Chi hội Nhà báo Báo Long An và một số cộng tác viên nòng cốt.

Học viên chia sẻ ý kiến tại hội nghị tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, học viên được Đại tá, nhà báo Phan Tùng Sơn - Trưởng ban Đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại TP.HCM chia sẻ, hướng dẫn một số kinh nghiệm mở chuyên mục, xây dựng lực lượng, tổ chức tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tính cấp thiết của chuyên mục trên các ấn phẩm truyền thông; kỹ năng phát hiện đề tài, thể hiện bài báo; nghệ thuật đặt tít; đấu tranh trực diện trên mạng xã hội.

Lớp tập huấn giúp đội ngũ phóng viên, biên tập viên có thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, phương pháp triển khai, thực hiện bài viết

Đồng thời, học viên được truyền đạt các nội dung nhận thức chung về thông tin xấu, độc; vai trò, nhiệm vụ của báo chí truyền thông; nhận diện những loại quan điểm sai trái trên không gian mạng hiện nay; các phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng;…

Học viên trao đổi tại lớp tập huấn

Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng viết bài chuyên luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên. Qua đó, nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Báo Long An thường kỳ, Báo điện tử, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết