Tiếng Việt | English

30/05/2024 - 09:40

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện dự án

Để thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Long An quan tâm thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Công tác rà soát, tham mưu các cấp có thẩm quyền sắp xếp, phân bổ vốn đầu tư công theo thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho các dự án (DA) cấp bách, trọng điểm, DA kết nối có tác động liên vùng, không dàn trải, phân tán; bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn theo quy định. Sở GTVT, Ban Quản lý DA công trình giao thông và các đơn vị có liên quan tăng cường trách nhiệm trong công tác lập kế hoạch vốn đầu tư công sát với nhu cầu thực tế, thanh toán vốn theo tiến độ khối lượng thực hiện và hoàn tất các thủ tục về quyết toán theo quy định, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn. Tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý thực hiện các DA, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình; hạn chế tối đa việc chỉ định thầu các DA đầu tư. Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định DA, dự toán, khảo sát địa hình, địa chất, thí nghiệm và kiểm định xây dựng, thanh, quyết toán vốn đầu tư. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ bước chuẩn bị DA, lựa chọn, đề xuất phương án, sử dụng vật liệu, tài nguyên cho đến thanh, quyết toán và bảo hành công trình.

Đối với những DA, công trình chậm tiến độ, Sở GTVT kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn cho những DA có tiến độ triển khai tốt hơn, sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn được bố trí. Giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ tiết kiệm khi thực hiện chỉ định thầu đạt 5,4% (74.562,34/78.783,58 triệu đồng); tỷ lệ tiết kiệm khi thực hiện đấu thầu qua mạng đạt 0,83% (hơn 6.682.567/hơn 6.738.300 triệu đồng)./.

Giai đoạn 2021-2025, Sở GTVT được giao làm chủ đầu tư 58 danh mục DA (năm 2025, Sở GTVT dự kiến được giao làm chủ đầu tư 19 danh mục DA) với tổng số vốn đạt hơn 11.030 tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021-2024, số vốn được giao để thực hiện xây dựng hạ tầng hơn 8.100 tỉ đồng với 39 danh mục DA.

Thông tin từ Sở GTVT, việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công hàng năm được thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định. Việc giao vốn được UBND tỉnh giao ngay từ đầu năm kế hoạch nên chủ đầu tư chủ động triển khai nhiệm vụ.

Việc thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán kịp thời theo tiến độ khối lượng hợp đồng và nguồn vốn được bố trí; bảo đảm sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích, đúng nguồn vốn. Đến nay, ngành GTVT tỉnh không có DA chậm quyết toán theo quy định. Các DA khi triển khai đều thực hiện đầy đủ quy định về giám sát đầu tư của cộng đồng.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết