Tiếng Việt | English

03/02/2021 - 19:06

Ủy viên Bộ Chính trị - Nguyễn Xuân Thắng: 'Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp'

Mượn lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước – Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương - Nguyễn Xuân Thắng khẳng định “Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp”.

“Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp”

Ngày 3/2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên Trung ương để thông báo nhanh kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội nghị báo cáo viên Trung ương

Mở đầu phần báo cáo, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương - Nguyễn Xuân Thắng mượn lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước – Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội khẳng định: “Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp” .

Ông cho rằng, Đại hội XIII của Đảng là Đại hội có số lượng đại biểu dự đông nhất, diễn ra trong thời điểm tái bùng phát dịch bệnh Covid-19 càng cho thấy vị thế của Việt nam đối với bạn bè quốc tế. Mặc dù dự kiến Đại hội diễn ra trong 9 ngày nhưng đến hơn 9 giờ sáng ngày 01/02, Đại hội đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, sớm hơn so với dự kiến.

Đại hội XIII của Đảng thành công trên cả 3 phương diện: Công tác chuẩn bị các báo cáo trình Đại hội; công tác chuẩn bị nhân sự và công tác tổ chức. Các đại biểu dự Đại hội với tâm lý thỏa mái, phấn khởi. Đặc biệt, Đại hội lần này đã khắc phục triệt để tình trạng vận động, lobby, nhắn tin, xuyên tạc, các đoàn cũng không gặp gỡ, ăn nhậu. Điều này cho thấy tinh thần, trách nhiệm rất cao của các đoàn đại biểu khi tham dự Đại hội.

Dành phần lớn thời gian phân tích công tác xây dựng văn kiện trình đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị - Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, công tác chuẩn bị các văn kiện đại hội đã được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng, được chuẩn bị từ Hội nghị Trung ương 8 sau đó trình đề cương chi tiết tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10, Khóa XII và qua nhiều lần tiếp thu, sửa đổi, bổ sung ý kiến.

Dự thảo các văn kiện đại hội đã được tổng hợp ý kiến của Đại hội Đảng các cấp, lấy ý kiến của các đoàn thể, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, chuyên gia và công bố lấy ý kiến rộng rãi của toàn dân giúp những người làm công tác biên tập của Tiểu ban văn kiện hoàn thiện nội dung.

Trong quá trình chuẩn bị văn kiện, Tiểu ban văn kiện luôn nhận được ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Ban Chấp hành Trung ương, qua nhiều vòng, nhiều khâu, cô đọng thành báo cáo gần 200 trang trình Đại hội. “Có thể nói, văn kiện Đại hội kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân”, Ủy viên Bộ Chính trị - Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Nhân dân là trung tâm, chủ thể, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phân tích về nội dung các báo cáo trình Đại hội trước các báo cáo viên, Ủy viên Bộ Chính trị - Nguyễn Xuân Thắng nhiều lần khẳng định 2 nội dung xuyên suốt trong văn kiện là sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và nhân dân là trung tâm, chủ thể, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông cho rằng, mục tiêu cuối cùng Đảng hướng đến là nhân dân phải làm chủ, được hưởng thụ những thành quả của đất nước. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, những nỗ lực của cán bộ, đảng viên, nhất là toàn thể nhân dân với tinh thần lao động tích cực, sáng tạo đã tạo nên một nhiệm kỳ thành công với nhiều dấu ấn quan trọng. “Nói một cách khiêm tốn như lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước – Nguyễn Phú Trọng thì, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”, Ủy viên Bộ Chính trị - Nguyễn Xuân Thắng cho biết.

Dẫn chứng vấn đề này, ông cho rằng, khi nước ta đề ra mục tiêu là nước có thu nhập trung bình cao, có nhiều luồng ý kiến nghi ngờ, thậm chí là các thế lực bên ngoài lợi dụng kích động, chống phá. Nhưng bằng những chứng cứ, dẫn chứng cụ thể, công khai trên các phương tiện thông tấn báo chí, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để vượt khỏi nước có thu nhập thấp vươn tới mức thu nhập trung bình cao trong tương lai. Ông cũng cho rằng, Việt Nam có lợi thế của người đi sau.

“Không phải cái gì chúng ta cũng làm. Có lần có người nói với tôi, đất nước ta phải mất mấy chục năm mới theo kịp nền sản xuất nông nghiệp của nước khác. Nhưng tôi gạt ngay, không phải cái gì chúng ta cũng làm tuần tự. Chúng ta phải biết dựa vào “những người khổng lồ đi trước" để phát triển đất nước. Nhân dân Việt Nam có khát vọng, có ý chí, không có lý do gì chúng ta không thể lập nên kỳ tích như Nhật Bản, Hàn Quốc đã làm trong quá khứ”, Ủy viên Bộ Chính trị - Nguyễn Xuân Thắng cho biết.

Bên cạnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị - Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các báo cáo viên, các địa phương cần sớm quán triệt, lan tỏa kết quả của Đại hội đến các tầng lớp nhân dân góp phần đưa sự thành công của Đại hội trên các lĩnh vực, đặc biệt là đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, đưa đất nước vào thời kỳ phát triển mới./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết