Tiếng Việt | English

18/01/2023 - 19:23

Vĩnh Long: Chi quỹ phòng chống thiên tai sai quy định gần 3 tỉ đồng

Một số đơn vị ở Vĩnh Long chi quỹ phòng, chống thiên tai sai quy định gần 3 tỉ đồng. Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi và xử lý trách nhiệm nhiều cá nhân có liên quan.

Cựu giám đốc sở tham mưu chi sai quy định

Ngày 18.1, tin từ Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Lê Đồng Khởi, Chánh thanh tra tỉnh này, vừa có thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ phòng, chống thiên tai (PCTT) tỉnh Vĩnh Long đối với cơ quan quản lý quỹ, thời kỳ 2019 - 2020.

Theo đó, Thanh tra tỉnh đã nêu các hạn chế của nhiều đơn vị. Cụ thể, H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) tổng hợp số liệu quyết toán thu thiếu số tiền hơn 43 triệu đồng và để UBND xã Trung Hiếu tạm ứng số tiền thu quỹ PCTT năm 2020 chi các hoạt động khác; sử dụng quỹ PCTT chi cho một số nội dung không đúng đối tượng, vượt định mức, như: chi cho công tác diễn tập PCTT cấp huyện (H.Vũng Liêm) số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Sử dụng quỹ PCTT chi tổ chức trực ban cho Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh và Ban chỉ huy PCTT-TKCN cấp huyện tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng; chi cho công tác thu quỹ, chi lập sổ bộ và chấm bộ năm 2019 vượt định mức và không thuộc nội dung chi theo quy định với số tiền hơn 858 triệu đồng.

Đáng chú ý, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh ban hành công văn số 85/PCTT-TKCN (do ông Nguyễn Minh Tho, nguyên Giám đốc Sở NN-PTNT Vĩnh Long, Phó trưởng ban ký) tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn số 4663/UBND-KTN ngày 9.12.2016 về việc chấn chỉnh công tác thu quỹ PCTT trên địa bàn tỉnh. Trong công văn có nội dung: “Về kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ thu quỹ: chi thù lao cho đơn vị, người trực tiếp đi thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu quỹ là 5%; kinh phí lập sổ bộ và chấm bộ hàng năm là 3%”. Nội dung này vi phạm quy định.

Bản vẽ hoàn công công trình gia cố đoạn sạt lở đường Lò Bún (P.Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) không thể hiện phần điều chỉnh theo biên bản xử lý hiện trường và thực tế thi công là không đúng theo quy định; Ban chỉ huy PCTT-TKCN TX.Bình Minh không sử dụng kinh phí từ quỹ PCTT (đã được cấp và phê duyệt quyết toán) để thanh toán chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán (2 công trình) cho Phòng Tài chính - Kế hoạch TX.Bình Minh, mà sử dụng kinh phí ngân sách của thị xã để thanh toán với số tiền hơn 4,8 triệu đồng, dẫn đến trùng trong quyết toán.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN TP.Vĩnh Long chi cho công tác thu quỹ và kinh phí lập sổ bộ, chấm bộ nhưng không tổng hợp vào số quyết toán năm số tiền hơn 6,7 triệu đồng; chi mua thiết bị đo độ mặn, mua bồn chứa nước cho người dân bị hạn hán trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cơ quan quản lý quỹ không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; công trình tuyến ống cấp nước ấp Tích Khách, xã Tích Thiện, H.Trà Ôn, Vĩnh Long, đơn vị giám sát, chủ đầu tư thiếu kiểm tra không phát hiện có chênh lệch số liệu giữa hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành và thực tế thi công số tiền hơn 17 triệu đồng.

Kiến nghị xử lý trách nhiệm nhiều cá nhân liên quan

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm điểm trách nhiệm 2 cá nhân và kiểm điểm xử lý trách nhiệm 2 cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, vi phạm đã nêu trong kết luận thanh tra.

Đối với Giám đốc Sở Tài chính: kiểm điểm trách nhiệm đối với công chức tham mưu ban lãnh đạo sở ban hành văn bản đề xuất giao kinh phí diễn tập PCTT cấp huyện, kinh phí trực cho Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh và Ban chỉ huy PCTT-TKCN cấp huyện không đúng theo quy định, công tác tham mưu giao dự toán và xét duyệt quyết toán đối với quỹ PCTT để xảy ra vi phạm thanh tra đã kết luận.

Đối với Giám đốc Quỹ PCTT tỉnh Vĩnh Long (Giám đốc Sở NN-PTNT): họp chấn chỉnh công tác quản lý đối với Giám đốc, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trong việc thực hiện công trình tuyến ống cấp nước ấp Tích Khách, xã Tích Thiện, H.Trà Ôn; họp chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng quỹ PCTT của cơ quan quản lý quỹ đối với những hạn chế thiếu sót, vi phạm thanh tra đã kết luận.

Đối với Chủ tịch UBND H.Vũng Liêm, TX.Bình Minh, TP.Vĩnh Long: kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân và chấn chỉnh trong công tác quản lý đối với những hạn chế, thiếu sót, vi phạm thanh tra đã kết luận.

Kiến nghị Giám đốc quỹ PCTT tỉnh Vĩnh Long nộp trả về quỹ PCTT tỉnh số tiền gần 3 tỉ đồng; Ban chỉ huy PCTT-TKCN H.Vũng Liêm nộp vào quỹ PCTT tỉnh hơn 43 triệu đồng; Phòng Kinh tế TX.Bình Minh thu hồi số tiền hơn 4,8 triệu đồng đã chi trả tiền thẩm tra phê duyệt quyết toán cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, hoàn trả ngân sách theo quy định. Đối với Ban chỉ huy PCTT-TKCN TX.Bình Minh chuyển trả Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tiền thẩm tra phê duyệt quyết toán, số tiền hơn 4,8 triệu (nguồn quỹ PCTT); đối với Ban chỉ huy PCTT-TKCN TP.Vĩnh Long: thu hồi nộp vào tài khoản quỹ hơn 6,7 triệu đồng./.

Theo Thanh niên

Chia sẻ bài viết