Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Long An

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh

Ban Chỉ đạo Phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ năm 2014. Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh - Đỗ Hữu Lâm chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Lê Minh Quang - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 đến dự.

Năm 2014, tình hình KT-XH trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng-an ninh được củng cố và tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng phát huy tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân ý thức trách nhiệm cao về thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. Cơ cấu kinh tế, bố trí xây dựng hạ tầng, kinh tế gắn liền với phục vụ nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh.

Tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như củng cố xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT), xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) - an ninh nhân dân (ANND), biên phòng toàn dân theo đúng chức năng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.LLVT tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, lấy đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở, công tác quản lý, giáo dục huấn luyện bộ đội  phát triển về nội dung và phương pháp, sát với thực tiễn địa bàn. Kiện toàn tổ chức, biên chế các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), làm nhiệm vụ A2, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra không để bất ngờ.

Năm 2014, tỉnh xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,41% so với dân số, xây dựng đủ 43/43 đầu mối đơn vị dự bị động viên. Hoàn thành tốt công tác tuyển quân, đạt 100% chỉ tiêu, trong đó đảng viên đạt 5,27%. Công tác phối hợp hiệp đồng giữa Công an-Quân sự-Biên phòng duy trì chặt chẽ, phát huy hiệu quả.

Thiếu tướng Lê Minh Quang biểu dương những kết quả tỉnh thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ trong năm qua và yêu cầu Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh Long An tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ cho các đối tượng. Phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ và chiến đấu thắng lợi. Đồng thời, các lực lượng chức năng làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương. Tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, xây dựng nền QPTD gắn thế trận ANND. Nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy ở các cấp, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 THÙY TRANG

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích