Tiếng Việt | English

Mùa súng

Mùa nước nổi về, ngoài việc bồi đắp phù sa, giúp nông dân vệ sinh đồng ruộng còn mang theo cả những sản vật tự nhiên. Nước về, nông dân có thêm thu nhập từ giăng câu, đặt lọp, nhổ hẹ nước, nhổ súng,...

Ảnh: Huỳnh Du
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm