Tiếng Việt | English

Rộn ràng ngày hội non sông

Ngày 23/5, cử tri Long An hồ hởi đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, khu phố Thủ Tửu 2, phường Tân Khánh, TP.Tân An
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm