Tiếng Việt | English

Rộn ràng ngày hội non sông

Ngày 23/5, cử tri Long An hồ hởi đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm