Tiếng Việt | English

17/09/2019 - 11:03

Cần Đước hoàn thành xã hội học tập

Đến thời điểm này, huyện Cần Đước, tỉnh Long An hoàn thành việc xây dựng xã hội học tập (XHHT). Qua đó, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời ở mọi lứa tuổi; đồng thời, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở huyện nói riêng và tỉnh nói chung.

Dòng họ Mai có rất nhiều con, cháu thành đạt

Dòng họ Mai có rất nhiều con, cháu thành đạt

Làm điểm của tỉnh

Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án (ĐA) “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, tỉnh chọn xã Long Trạch, huyện Cần Đước làm điểm của tỉnh thực hiện ĐA giai đoạn 2014-2015; đồng thời, huyện Cần Đước chọn xã Tân Lân làm điểm của huyện, các xã, thị trấn còn lại chọn 1 ấp làm điểm triển khai 4 mô hình: Gia đình học tập, Cộng đồng học tập, Dòng họ học tập và Đơn vị học tập.

Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Cần Đước - Đoàn Thị Nguyệt cho biết: “Ban đầu, huyện triển khai thực hiện 4 mô hình: Gia đình học tập, Cộng đồng học tập, Dòng họ học tập và Đơn vị học tập còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, phong trào học tập đã có trong cộng đồng nhưng vận động nhân dân đăng ký tham gia các mô hình rất khó, vì họ ngại; một số người dân chưa nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của ĐA; công tác tham mưu, phối hợp giữa Hội Khuyến học với cấp ủy, UBND cấp xã chưa được thường xuyên,... Nhận thức được điều này, Hội Khuyến học huyện vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vừa thay đổi phương thức tuyên truyền gắn liền với tình hình thực tế của địa phương; mạnh dạn tham mưu UBND huyện phê phán, nhắc nhở các đơn vị chưa thực hiện tốt các mô hình; tích cực vận động xã hội hóa giúp đỡ học sinh nghèo đến trường,... Nhờ thực hiện hiệu quả, đến nay, các mô hình được triển khai đại trà”.

Kết thúc giai đoạn thí điểm, huyện có 20.032 hộ đăng ký xây dựng gia đình học tập, trong đó có 11.708 hộ đạt gia đình học tập; 26 dòng họ đăng ký dòng họ học tập, trong đó có 23 dòng họ đạt dòng họ học tập; 39 ấp, khu phố đăng ký xây dựng cộng đồng học tập, trong đó có 16 ấp, khu phố đạt cộng đồng học tập; 30 đơn vị đăng ký xây dựng đơn vị học tập, trong đó có 24 đơn vị đạt đơn vị học tập.

Chủ tịch Hội Khuyến học xã Long Trạch - Lê Thị Men chia sẻ: “Khi được chọn làm xã điểm của tỉnh về xây dựng XHHT, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT ngày càng đi vào chiều sâu. Hiện nay, các gia đình không chỉ quan tâm đến việc học tập của con mà bản thân các phụ huynh cũng không ngừng học tập qua nhiều phương tiện khác nhau. Nhờ vậy, người dân tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động như nâng chất xã văn hóa, nông thôn mới”.

Nhiều kết quả nổi bật

Có một dòng họ học tập ở ấp 4, xã Long Cang, với trên 10 hộ gia đình mà ai nghe qua cũng cảm thấy khâm phục trước tinh thần khuyến học, khuyến tài, xây dựng dòng họ học tập của cả dòng họ, đó là dòng họ Mai. Hiện nay, dòng họ Mai có rất nhiều con, cháu tốt nghiệp đại học, sau đại học các ngành: Y, sư phạm,... Người truyền ngọn lửa hiếu học cho cả dòng họ là bà Mai Thị Tiếu.

Bà Tiếu tâm sự: “Tôi có 9 anh chị em. Trước đây, cha tôi tham gia cách mạng và bị thương nên giờ sức khỏe rất yếu. Còn mẹ mất lúc em trai tôi 8 tuổi. Vì vậy, tôi vừa làm chị, vừa làm mẹ chăm sóc các em. Tôi luôn giáo dục em, cháu phải cố gắng học tập. Gia đình nào thiếu tiền cho con đi học, tôi sẽ giúp đỡ, không để trường hợp nào vì thiếu tiền mà nghỉ học. Bây giờ, niềm hạnh phúc tuổi già của tôi là nhìn thấy em, cháu thành đạt, có việc làm ổn định, giúp ích cho địa phương”.

Khi hỏi về bí quyết xây dựng dòng họ học tập, các thành viên trong dòng họ Mai khẳng định: “Chăm chỉ, cố gắng, quyết tâm, không ngại khó, tương trợ lẫn nhau”. Mai Minh Thuận (cháu bà Tiếu) tâm sự: “Nhiều lúc, việc học rất áp lực. Tuy nhiên, em luôn có gia đình, dòng họ động viên, chia sẻ nên có thêm tinh thần để nỗ lực đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Cụ thể như, năm học vừa qua, em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh”.

Những lúc việc học quá áp lực, Thuận (đứng) luôn có gia đình, dòng họ động viên, chia sẻ

Những lúc việc học quá áp lực, Thuận (đứng) luôn có gia đình, dòng họ động viên, chia sẻ

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT ở Cần Đước thực sự đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời. Ông Hồ Văn Lợi, ngụ xã Phước Tuy, nói: “Năm nay tôi 75 tuổi, sức khỏe yếu, mắt mờ nhưng tôi rất mê đọc sách, báo để cập nhật kiến thức và xu hướng của xã hội. Nhờ vậy, cuộc sống của tôi có nhiều màu sắc tươi mới”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Nguyễn Văn Bảy cho biết: “Đến thời điểm này, Cần Đước hoàn thành việc xây dựng huyện XHHT; đang làm hồ sơ, thủ tục trình Hội Khuyến học tỉnh để xem xét, thẩm định công nhận huyện XHHT vào năm 2019. Hiện nay, huyện có 17/17 xã, thị trấn đạt “cộng đồng học tập”; 76 đơn vị học tập trực thuộc xã, thị trấn được công nhận đơn vị học tập; 32 cơ quan huyện được công nhận đơn vị học tập; gần 96% gia đình được công nhận gia đình học tập; 47 dòng họ được công nhận dòng họ học tập;... Thời gian tới, huyện tiếp tục nâng chất 4 mô hình đã và đang thực hiện. Có thể nói, việc xây dựng huyện XHHT góp phần nâng cao dân trí, chất lượng cuộc sống người dân, đáp ứng nhu cầu hội nhập của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết