Tiếng Việt | English

26/10/2020 - 14:50

Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác pháp chế lĩnh vực giáo dục

Sáng 26/10, UBND tỉnh Long An ủy quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) – Nguyễn Thanh Tiệp tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT và Bộ Tư pháp về công tác pháp chế trên lĩnh vực giáo dục. Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ GD&ĐT - Trần Văn Đạt làm trưởng đoàn kiểm tra.

Trưởng đoàn kiểm tra định hướng nội dung kiểm tra công tác pháp chế lĩnh vực giáo dục

Thời gian qua, công tác pháp chế tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng từng bước được nâng lên. Sở GD&ĐT phối hợp ngành Tư pháp, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và phối hợp thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháo luật thông qua “Ngày pháp luật”, "Tiết pháp luật” tại các đơn vị.

Tính đến tháng 6/2020, tống số sách pháp luật là 69.238 bản; tài liệu hỏi đáp 4.475 bản; tờ rơi 12.395 tờ; 1.355 pano, áp phích. Toàn ngành GD&ĐT tổ chức 7.906 cuộc tuyên truyền với hơn 1.497.500 lượt người tham dự gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên; tổ chức 789 cuộc thi tìm hiểu pháo luật với hơn 249.500 người tham dự.

Sở GD&ĐT phối hợp theo dõi lĩnh vực trọng tâm, liên ngành: Tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường; lĩnh vực dạy thêm, học thêm; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo giải trình những thắc mắc của đoàn kiểm tra

Tại cuộc làm việc, Sở GD&ĐT báo cáo Đoàn kiểm tra về tình hình triển khai công tác pháp chế và triển khai thực hiện văn bản pháp luật về giáo dục. Theo đó, Sở GD&ĐT giải trình các vấn đề về dạy thêm, học thêm; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt là công tác lựa chọn sách giáo khoa, áp dụng dạy sách giáo khoa lớp 1; đội ngũ giáo viên, đặc biệt là tình trạng thiếu giáo viên và chế độ chính sách giáo viên mần non; công tác bảo vệ bí mật nhà nước;…

Đoàn kiểm tra đánh giá cao triển khai công tác pháp chế lĩnh vực giáo dục tỉnh Long An; đồng thời đề nghị Long An quan tâm một số nội dung như: Đề xuất Bộ GD&ĐT bổ sung người làm công tác pháp chế tại các cơ sở giáo dục; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua nhiều hình thức khác nhau; lưu ý trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản;…/.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết