Tiếng Việt | English

04/07/2015 - 16:42

Kỳ Thi THPT Quốc gia năm 2015: Ngày thi cuối - Thí sinh thi môn Lịch sử và Sinh học

Hôm nay, ngày 4-7-2015,các thí sinh (TS) tự chọn môn Lịch sử thi buổi sáng và môn Sinh học thi buổi chiều.

Thí sinh chuẩn bị vào phòng thi

Long An có 2.500 TS đăng ký tự chọn thi môn Lịch sử (tại cụm thi tỉnh có 471 TS) và 6.012 TS đăng ký tự chọn thi môn Sinh học (tại cụm thi tỉnh có 1.123 TS).

Thí sinh vào phòng thi

Với môn Lịch sử, TS thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 180 phút và bắt đầu tính giờ làm bài lúc 8 giờ. Còn với môn Sinh học, TS thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút và bắt đầu tính giờ làm bài lúc 14 giờ 30 phút. 2 môn thi này cũng là 2 môn kết thúc cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.


Thí sinh trước giờ thi môn Sinh học

Ngọc Sương 

Chia sẻ bài viết