Tiếng Việt | English

20/07/2015 - 11:24

Long An: Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh: Tổ chức thành công đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020

Trong tháng 6-2015, các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác quán triệt, triển khai các văn bản, hướng dẫn của Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh được thực hiện chặt chẽ, các bước thực hiện công tác Đại hội tuân thủ đúng quy định theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an.

Để Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 thành công, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng cho bí thư, cán bộ trực tiếp soạn thảo văn kiện đại hội của cấp ủy công an các đơn vị. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tập trung triển khai, quán triệt, chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đã chủ động xây dựng đề cương, tiến hành dự thảo các văn kiện đại hội theo hướng dẫn của Đảng ủy Công an tỉnh.

Nhìn chung, tiến độ, chất lượng dự thảo các văn kiện bảo đảm bám sát vào yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, đánh giá đúng tình hình của nhiệm kỳ qua, xác định mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, xác định công tác trọng tâm có tính khả thi cao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua.

Đại hội cấp cơ sở đã bố trí thời gian thảo luận hợp lý; tiến hành chia tổ thảo luận, phân công tổ trưởng, thư ký là những đồng chí có khả năng ghi chép, phân tích, tổng hợp đầy đủ, trung thực với những ý kiến đóng góp của đảng viên vào các dự thảo văn kiện đại hội các cấp để trình đại hội biểu quyết thông qua.

Qua công tác thảo luận tại các Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở, cho thấy các đảng viên đều nhận thức rõ trách nhiệm và thể hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của đảng viên, có sự tập trung nghiên cứu tài liệu tham gia đóng góp ý kiến theo gợi ý của cấp trên và đoàn chủ tịch đại hội.

Do đó, khi thảo luận, đóng góp dự thảo văn kiện đại hội, đa số các ý kiến đều thể hiện được sự tâm huyết, sâu sắc và thiết thực; tạo không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, đoàn kết và trách nhiệm. Những ý kiến thảo luận được tổng hợp phản ánh đầy đủ, nghiêm túc; những ý kiến thắc mắc đều được giải trình, đi đến thống nhất cao trong đảng viên./.

T.PHƯỢNG 

Chia sẻ bài viết