Tiếng Việt | English

15/06/2015 - 16:13

Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh:Tham mưu thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Đại tá Lê Minh Hùng-Phó Bí thư Đảng ủy-Phó Giám đốc Công an tỉnh, tặng hoa cấp ủy Chi bộ Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh

Chi bộ Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh vừa tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020. Đại tá Lê Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chi bộ Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 09/BCA về tăng cường lãnh đạo chính trị, tư tưởng trong toàn lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Nhất là, triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chuyên đề Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 05/CT-BCA và Chỉ thị 03/CT- BCA của Bộ Công an. Qua đó, đã tạo động lực chuyển biến tích cực từ nhận thức đến làm theo.

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, Chi bộ Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đơn vị, tổ chức triển khai học tập, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chi bộ tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cấp ủy và từng cá nhân đảng viên trong chi bộ. Qua tổ chức kiểm điểm chỉ ra những mặt ưu điểm và hạn chế thiếu sót. Cấp ủy và đảng viên có kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm, qua đó, đã có tác động tích cực trong nhận thức và hành động. Từ đó, ý thức, vai trò trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên được nâng lên, tạo mối đoàn kết, giúp đỡ hỗ trợ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu cấp ủy Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 đồng chí. Thượng tá Đào Thị Diệu Hiền - Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh được tập thể tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ./.

Đan Huy

Chia sẻ bài viết