Tiếng Việt | English

11/05/2020 - 20:23

Long An vắng hơn 14.400 học sinh Tiểu học trong ngày đầu trở lại trường

Ngày 11/5, trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học trên địa bàn tỉnh Long An đi học lại. Ngày đầu trở lại trường, trẻ Mầm non đi học lại đạt 59,82%, học sinh Tiểu học đi lại đạt 89,58%.

Ngày đầu trở lại trường, học sinh Tiểu học còn vắng nhiều

Đến nay, tất cả trẻ Mầm non, học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh đều đi học lại sau thời gian tạm nghỉ. Toàn tỉnh có gần 335.000 trẻ cấp Mầm non và học sinh từ Tiểu học đến THPT. Trong đó, cấp Mầm non có hơn 63.000 trẻ; Tiểu học có gần 139.000 học sinh, cấp THCS có hơn 89.200 học sinh, cấp THPT có hơn 43.600 học sinh.

Trong ngày đầu trở lại trường, cấp Mầm non vắng hơn 25.300 trẻ; Tiểu học vắng hơn 14.400 học sinh.

Ngoài ra, học sinh THCS, THPT và sinh viên Cao đẳng, Đại học cũng còn vắng. Trong đó, THPT vắng hơn 700 học sinh; THCS vắng hơn 1.200 học sinh; Cao đẳng, Đại học vắng 43 sinh viên./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết