Tiếng Việt | English

12/02/2024 - 16:50

Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024

45Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh Long An và các tổ chức thành viên tổ chức quán triệt sâu, rộng, cụ thể hóa tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ các nội dung, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ phát biểu chào mừng tại buổi Họp mặt đại biểu dân tộc, tôn giáo mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ phát biểu chào mừng tại buổi Họp mặt đại biểu dân tộc, tôn giáo mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản pháp luật có liên quan gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực.

Các hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc, phát huy vai trò người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo; công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài theo các kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Nghị quyết của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được triển khai, thực hiện nghiêm túc. Nhìn chung, chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh và người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, sinh hoạt theo quy định pháp luật, có nhiều đóng góp cho sự phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”;... được MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần lao động sáng tạo, phát huy vai trò tự quản của nhân dân và được nhân dân tích cực tham gia. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được duy trì tổ chức nghiêm túc, chất lượng, tạo sự gắn bó giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên với nhân dân, góp phần khích lệ, động viên và khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự quản, “tương thân, tương ái” trong cộng đồng.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, hàng năm, MTTQ chủ trì cùng với các tổ chức thành viên phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; kêu gọi, vận động Quỹ Vì người nghèo, tổ chức thực hiện các hoạt động giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện thoát nghèo bền vững. Vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp hơn 105 tỉ đồng. Triển khai xây dựng mới 1.633 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền hơn 81 tỉ đồng, sửa chữa 157 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền hơn 3 tỉ đồng; hỗ trợ phát triển kinh tế 990 hộ với số tiền gần 1,5 tỉ đồng; hỗ trợ 3.951 lượt học sinh với số tiền gần 1,4 tỉ đồng; hỗ trợ điều trị 565 trường hợp bệnh hiểm nghèo với số tiền gần 1 tỉ đồng;... Đặc biệt, tập trung triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững ở tất cả các đơn vị cấp xã. Theo đó, UBMTTQ Việt Nam cấp xã mỗi năm nhận giúp ít nhất 1 hộ nghèo thoát nghèo.

Vai trò Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ nét. Chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội từng bước được nâng lên. Công tác giám sát thực hiện theo kế hoạch hàng năm với nhiều nội dung thiết thực, sát với tình hình thực tế ở địa phương, tập trung giám sát việc các cơ quan nhà nước thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên nhiều lĩnh vực.

Qua giám sát, kịp thời phát hiện những khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, hoạt động phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên đã tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc tham gia vào quá trình xây dựng các chính sách, quy định và các đề án, dự án, chương trình phát triển KT-XH của địa phương.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, MTTQ các cấp đã làm tốt nhiệm vụ của mình; tổ chức thành công các bước của quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử; chủ trì hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử vận động bầu cử; tuyên truyền, vận động bầu cử tạo sự quan tâm, phấn khởi trong nhân dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, các điểm tổ chức bầu cử;... kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những tồn tại, sai sót, góp phần cho cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, số đại biểu được bầu theo ấn định cơ bản được bảo đảm.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tập trung phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Các hình thức tiếp xúc được thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương ở từng thời điểm. Sau các đợt tiếp xúc, MTTQ tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo Trung ương MTTQ Việt Nam trước các kỳ họp Quốc hội; đồng thời, đưa vào thông báo xây dựng chính quyền để kiến nghị với HĐND tỉnh, UBND tỉnh những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của địa phương. Báo cáo giải trình của các bộ, ngành, các cơ quan chức năng được UBMTTQ Việt Nam tỉnh kịp thời triển khai đến MTTQ các cấp để thông tin đến cử tri và nhân dân.

Nhằm tăng cường sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, MTTQ phối hợp chính quyền cùng cấp tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân trên một số lĩnh vực như chính sách an sinh xã hội, thực hiện các công trình, đường giao thông, quy hoạch đô thị, tình hình phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,... MTTQ còn phối hợp cơ quan tư pháp tích cực nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở; đội ngũ hòa giải viên luôn được kịp thời củng cố, kiện toàn.

Hiện toàn tỉnh có 1.001 tổ hòa giải với 6.327 hòa giải viên, trong đó có 1.189 hòa giải viên là cán bộ Mặt trận; đã hòa giải thành 3.726/3.932 vụ việc tranh chấp (đạt 94,76%), góp phần duy trì mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, ổn định tình hình trật tự ở địa bàn dân cư. Việc tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị cũng có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào nề nếp. MTTQ các cấp thực hiện tiếp công dân với 4.436 lượt người, tiếp nhận 1.137 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; nội dung khiếu nại nhiều nhất là về đất đai, tranh chấp dân sự;...

MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các hoạt động hướng về đồng bào, chiến sĩ ở biên giới bằng những hành động thiết thực và việc làm cụ thể. Hàng năm, thông qua Quỹ Vì người nghèo, tỉnh hỗ trợ các đồn biên phòng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ dân nghèo tại các xã biên giới của tỉnh; vận động các hộ gia đình, nhân dân tham gia thực hiện tốt phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đến nay, 20/20 xã biên giới của tỉnh đã có hệ thống điện lưới quốc gia, có nước sạch để sinh hoạt, có đường giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Tiến tới đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; tăng cường đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời, triển khai tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 54-CT/TU, ngày 17/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029; Đề án số 02/ĐA-MTTQ-BTT, ngày 07/8/2023 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh về “Tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029”./.

UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ

Chia sẻ bài viết