Tiếng Việt | English

05/12/2022 - 10:14

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  

Từ ngày 05 đến 07/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - Võ Văn Thưởng; Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí là cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội trong toàn hệ thống chính trị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Dự hội nghị tại điểm cầu Long An có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị được trực tuyến đến 11.632 điểm cầu trong cả nước.

Trong ngày thứ nhất và thứ hai, đại biểu được thông tin các chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”;…

Ngày thứ ba, các đại biểu được nghe quán triệt, triển khai chương trình hành động của tỉnh cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đây là những chuyên đề quan trọng, có ý nghĩa. Vì vậy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các đại biểu triển khai, thực hiện, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Thanh Nga - Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết