Tiếng Việt | English

23/11/2015 - 09:42

Quốc hội bước sang tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 10

Hôm nay (ngày 23/11), kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13 bước sang tuần làm việc cuối cùng.

Buổi sáng Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thống kê (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi).

Buổi chiều Quốc hội biểu quyết thông qua Luật khí tượng, thủy văn và thảo luận về dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).

Trước đó, tuần qua, sau hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành nội dung giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến năm 2015.

Đây là lần đầu tiên Quốc hội tiến hành chất vấn với sự tham gia giải trình của đầy đủ các thành viên Chính phủ, các ngành, lĩnh vực được giải trình làm rõ. Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, có tác động mạnh mẽ đến việc hoàn thành hệ thống pháp luật, hoạt động của bộ máy nhà nước, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, báo cáo và ý kiến thảo luận cũng cho thấy còn nhiều lĩnh vực chuyển biến chậm chưa đạt yêu cầu, cần tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới. Đó là tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh, chuẩn bị hội nhập, phát triển các yếu tố kinh tế thị trường, xây dựng cơ chế chính sách phát triển khoa học, công nghệ, bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc.

Cùng với đó là các vấn đề về một nội dung bất cập trong cải cách giáo dục, việc thực hiện trồng rừng thay thế, việc thực thi pháp luật phòng, chống tội phạm tham nhũng; về bảo đảm các cân đối tài chính ngân sách, quản lý và sử dụng vốn tài sản nhà nước, an toàn nợ công, xử lý nợ xấu…/.

Nguyên Nhung/VOV – Trung tâm Tin

Chia sẻ bài viết