Tiếng Việt | English

22/02/2021 - 14:07

Tẩy não “kháng chiến hay nội chiến?”

Một trong nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch là đẩy mạnh xuyên tạc, tiến tới “tẩy não” thế hệ trẻ ở Việt Nam về sự thật cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chúng không tiếc tiền chi bạo cho những tên bồi bút với danh nghĩa “nhà nghiên cứu”, “nhân chứng lịch sử” để đẩy mạnh xuyên tạc sự thật lịch sử cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc ta,...

Để thực hiện việc “lật sử” hiệu quả mà không mấy tốn kém này, bọn chúng đã lôi kéo những người tham gia biên soạn, thẩm định các cuốn sách lịch sử và sách giáo khoa, tài trợ cho các dự án giáo dục, đào tạo,… nên thời gian qua, trên mạng xã hội tràn ngập các bài viết cố tình bôi nhọ chính nghĩa của nhân dân ta trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trắng trợn xuyên tạc cuộc kháng chiến chống xâm lược và bản chất chế độ tay sai bán nước rằng: “Việt Nam đã đuổi đi 2 nền văn minh Pháp - Mỹ” hay “Việt Nam Cộng hòa là một chính thể quốc gia đã tồn tại ở miền Nam Việt Nam” hay “gọi ngụy quyền Sài Gòn là miệt thị”,...

Thực tế đã khẳng định, không thể có bất cứ một thứ nào gọi là “nội chiến” hay “chiến tranh ủy nhiệm” ở Việt Nam. 30 năm (1945-1975), nhân dân Việt Nam phải cầm súng chiến đấu để giành độc lập, tự do, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Do vậy, ở Việt Nam (1945-1975) không có nội chiến, chỉ có chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Bởi vì, “tất cả dân tộc Việt Nam, không kể thuộc thành phần xã hội nào, tư sản, địa chủ, công nhân, nông dân, trí thức, học sinh, thợ thủ công,... bất kể người già, người trẻ, phụ nữ hay đàn ông,... hễ là người Việt Nam thì đều phải nhất tề đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược”...

Và bản chất của điều đó có nghĩa là mâu thuẫn cơ bản trong cuộc kháng chiến của người Việt Nam là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược. Những mâu thuẫn khác đều không thể có cơ hội để phát triển thành xung đột vũ trang.

Còn Chính phủ bù nhìn Bảo Đại và Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân được Pháp dựng lên năm 1948 thực chất không thể hiện ý chí của dân tộc Việt Nam mà chỉ là một con bài chính trị trong tay thực dân Pháp. Chính phủ đó phục vụ lợi ích của Pháp ở Đông Dương và hoàn toàn phụ thuộc vào thực dân Pháp về chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, tài chính. Thực chất đó là một “chính quyền con rối” do người Pháp dựng lên và giật dây.

Vì vậy, không thể coi hoạt động của chính quyền bù nhìn này có bất cứ một giá trị thực tế nào để có thể đại diện cho một lực lượng chính trị có tư cách pháp lý ở Việt Nam.

Kế thừa chính quyền bù nhìn “Quốc gia Việt Nam” là chính thể “Việt Nam Cộng hòa” do Ngô Đình Diệm rồi Nguyễn Khánh, Nguyễn Văn Thiệu, Dương Văn Minh và Trần Văn Hương cầm đầu cũng là chính quyền bù nhìn trong tay người Mỹ, do người Mỹ dựng lên, nuôi dưỡng và điều khiển để phục vụ cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam. Vì vậy, họ hoàn toàn không đủ tư cách pháp lý để đại diện cho bất kỳ một quyền lợi nào của dân tộc Việt Nam mà chỉ phục vụ lợi ích của ngoại bang, lại càng không thể đại diện cho ý chí độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam.

Thực chất, đó là các lực lượng của đế quốc Mỹ, do Mỹ gây dựng, nuôi dưỡng, đào tạo, chỉ huy và thao túng nhằm chiến đấu cho quyền lợi của nước Mỹ, phản bội lại nền độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam. Ngay cả sau năm 1973, khi quân đội Mỹ và chư hầu phải rút khỏi miền Nam Việt Nam thì mục tiêu chiến đấu phục vụ cho quyền lợi của người Mỹ của ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn ở miền Nam vẫn không thay đổi.

Bởi mâu thuẫn căn bản là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc Mỹ. Nguồn gốc xung đột trong Chiến tranh Việt Nam là chính sách và hành động xâm lược Việt Nam của chính giới Mỹ chứ không phải xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ dân tộc Việt Nam.

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc

Người Mỹ có thể lợi dụng một số kẻ vong bản, bán nước ở Việt Nam để làm bình phong che đậy cho âm mưu xâm lược của họ nhưng bản chất của cuộc chiến không vì thế mà thay đổi.

Vì tất cả các lý do trên, không thể có bất cứ một thứ nào gọi là “nội chiến” hay “chiến tranh ủy nhiệm” ở Việt Nam. Toàn bộ 30 năm (1945-1975) là 30 năm chiến tranh cách mạng để giành độc lập, tự do, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam.

Những thế lực tự coi mình là một bên thứ ba trong cuộc chiến để “minh họa” cho cái gọi là “nội chiến ở Việt Nam” là một sự mạo nhận.

Còn những ai cho rằng trong cuộc trường chinh 30 năm giành độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ ở Việt Nam có yếu tố nội chiến thì thực chất đó chỉ là sự đánh tráo khái niệm, dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng trong nhận thức lịch sử và cuối cùng là sự xuyên tạc lịch sử Việt Nam!

Lịch sử cuộc chiến đã lùi xa, nhận thức đúng bản chất của cuộc chiến này sẽ cho phép mỗi người dân Việt Nam, dù trước đây đứng ở phía bên nào của cuộc chiến cũng có quyền tự hào về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc; đó cũng chính là một cách để đi tới sự hòa hợp dân tộc được thanh thản nhất. Hơn lúc nào hết, mỗi người dân Việt Nam cần tỉnh táo, cảnh giác, kiên quyết đấu tranh vạch trần, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, “lật sử” của kẻ thù./.

Cựu chiến binh Long An

Chia sẻ bài viết