Tiếng Việt | English

01/10/2015 - 16:50

Trưởng Ban công tác Mặt trận gương mẫu

Đến ấp Bình Đông, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, hỏi cô Tư Hà (Võ Thị Hà) người dân trong ấp ai cũng biết. Năm nay, cô đã 79 tuổi nhưng còn rất minh mẫn và luôn quan tâm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Với vai trò đảng viên, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, cô cùng các hội, đoàn thể tạo điều kiện cho các gia đình khó khăn vay vốn sản xuất, ổn định cuộc sống; phát động xây dựng mô hình tổ hợp tác trồng rau, tổ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, trong ấp đã có nhiều gia đình nghèo, cận nghèo vươn lên thành hộ khá.

Bản thân cô rất gương mẫu trong thực hiện và vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và tham gia phát triển KT-XH của xã, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, cô đã vận động nhân dân hiến 10.200m2 đất, đóng góp kinh phí và ngày công thực hiện con đường liên xóm có chiều dài 4km. Trong đó, cô vận động con cháu trong gia đình đóng góp 50 triệu đồng. Hiện nay, ấp Bình Đông đã hoàn thành bêtông hóa các tuyến đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới.

Từ năm 2012 đến nay, cô phối hợp địa phương và các hội, đoàn thể vận động kinh phí xây 5 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 1 căn với tổng kinh phí 250 triệu đồng (trong đó, cá nhân cô vận động xây 3 căn với kinh phí 150 triệu đồng); xây 5 căn nhà đại đoàn kết kinh phí 110 triệu đồng.

Cô Tư Hà được tặng 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 bằng khen của Trung ương MTTQVN, 1 bằng khen của UBND tỉnh, 1 bằng khen của UBMTTQVN tỉnh,... Đặc biệt, năm 2013 cô được biểu dương là Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu cấp Trung ương./.

Ban Tổ chức-Tuyên giáo MTTQ tỉnh

Chia sẻ bài viết