Tiếng Việt | English

25/07/2015 - 04:37

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa: Khởi tố, điều tra, truy tố đúng người, đúng tội

Tháng 3-1983, KSND huyện Thủ Thừa được thành lập. khi vừa mới thành lập, viện KSND huyện thủ thừa có 4 biên chế, đến nay đã có 14 công chức.

Từ năm 1986, quán triệt quan điểm đổi mới của Đảng, đơn vị đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt những kết quả tích cực. Viện KSND huyện tập trung kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và công dân, thực hành quyền công tố ở địa phương, qua đó, đưa ra xử lý nhiều vụ án tham ô, lạm dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa; kiểm sát về xây dựng cơ bản ở lĩnh vực giáo dục,...

Từ năm 2002 đến nay, thực hiện Luật Tổ chức VKSND năm 2002, nay là Luật Tổ chức VKSND sửa đổi 2014, VKSND huyện đã đạt nhiều thành quả đáng trân trọng, lãnh đạo cơ quan giải quyết nhiệm vụ chuyên môn của ngành đúng theo đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ pháp luật trong các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện. Khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, không xảy ra oan sai, từ năm 2002 đến 2015 đã kiểm sát điều tra án khởi tố 580 vụ, Viện Kiểm sát thụ lý giải quyết đề nghị truy tố 394 vụ, thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử 391 vụ, phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án chọn 19 vụ án điểm, 6 vụ truy tố theo thủ tục rút gọn, 9 vụ án rút kinh nghiệm, xét xử lưu động 62 vụ.

Kiểm sát 100% các bản án, quyết định của tòa án, tham gia phiên họp, giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình,...; kiểm sát viên tham gia kiểm sát 202 phiên tòa dân sự, giải quyết án hành chính theo luật định. Qua công tác kiểm sát đã ban hành 20 kháng nghị phúc thẩm; 12 báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.Kiểm sát viên tham gia kiểm sát 100% các vụ việc được cơ quan thi hành án đưa ra cưỡng chế, kiểm sát các quyết định về thi hành án các hoạt động thi hành án khác định giá, giao tài sản, xác định điều kiện thi hành án,... ban hành 10 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.

Với những thành tích đã đạt, đơn vị được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc các năm: 2011, 2012, 2013 và được Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng bằng khen trong các đợt thi đua của ngành.

Kế thừa những thành tích đã đạt qua 32 năm hoạt động và trưởng thành, Viện KSND huyện Thủ Thừa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”./.

Hồng Luyn-Anh Thi

Chia sẻ bài viết