Tiếng Việt | English

Long An - Những bước tiến trên lĩnh vực văn hóa - xã hội

5 năm qua, Long An đầu tư phát triển toàn diện văn hóa - xã hội. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ngành Giáo dục và Đào tạo chú trọng xây dựng trường chuẩn quốc gia, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Các cơ sở y tế được đầu tư trang thiết bị và nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân. (Thùy Hương-Phạm Ngân-Ngọc Thạch-Ngọc Mận)

Tiêm ngừa theo chương trình tiêm chủng mở rộng được nhà trường phối hợp cùng các cơ sở y tế thực hiện đạt kết quả đáng ghi nhận
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm