Tiếng Việt | English

28/03/2019 - 19:05

Bộ Giao thông Vận tải trả lời cử tri Long An về nâng cấp Quốc lộ 1

Vào ngày 10/01, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) nhận được kiến nghị của cử tri huyện Bến Lức, tỉnh Long An phản ánh Quốc lộ 1 - đoạn qua địa bàn huyện còn tình trạng ngập úng, mặt đường hư hỏng. Cử tri kiến nghị ngành chức năng quan tâm đầu tư hệ thống thoát nước, thường xuyên khai thông hệ thống cống và sửa chữa, nâng cấp mặt đường.

Hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Long An

Vào ngày 10/01, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) nhận được kiến nghị của cử tri huyện Bến Lức, tỉnh Long An phản ánh Quốc lộ 1 - đoạn qua địa bàn huyện còn tình trạng ngập úng, mặt đường hư hỏng. Cử tri kiến nghị ngành chức năng quan tâm đầu tư hệ thống thoát nước, thường xuyên khai thông hệ thống cống và sửa chữa, nâng cấp mặt đường.

Tại công văn số 2020/BGTVT-KCHT ngày 06/3, Bộ GTVT trả lời cử tri về vấn đề này. Theo đó, Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Bến Lức từ km 1924 + 800 đến km 1939 + 600 được đầu tư nâng cấp mở rộng từ năm 1998. Trong đó, đã xây dựng hệ thống rãnh dọc tại các khu vực đông dân cư. Trong suốt quá trình khai thác, sử dụng tuyến đường cùng với việc địa phương san lấp mặt bằng để phát triển đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống thoát nước.

Trước tình hình đó, Bộ GTVT luôn quan tâm, nỗ lực bố trí vốn đầu tư sửa chữa nền mặt đường và xây dựng thêm hệ thống thoát nước dọc. Đến năm 2018, tổng chiều dài hệ thống thoát nước dọc qua địa bàn huyện Bến Lức là 14,5 km.

Năm 2018,Bộ GTVT đầu tư 24,5 tỉ đồng để làm mới, bổ sung hệ thống rãnh dọc thoát nước tại nhiều đoạn bị ngập nặng trên địa bàn huyện; đầu tư 50 tỉ đồng thảm bê tông nhựa mặt đường từ km 1928 + 850 đến đến km 1932+600 và km 1935 đến km 1940.

Năm 2019, Bộ GTVT đầu tư 19,5 tỉ đồng sửa chữa, xây mới hệ thống thoát nước dọc và cống hộp tại các đoạn tuyến trên Quốc lộ 1.

Bộ GTVT cũng đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An có ý kiến với UBND tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm, san lấp mặt bằng bằng trong hành lang an toàn đường bộ làm hư hỏng, tắc cống rãnh gây ngập úng và hư hỏng mặt đường./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết