Tiếng Việt | English

10/04/2018 - 13:07

Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế - Cần có quyết tâm chính trị cao

Tỉnh đoàn Long An là một trong những đơn vị đi đầu trong triển khai, thực hiện Đề án 02-ĐA/TU, ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh (Đề án 02). Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trao đổi với Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn - Bùi Quốc Bảo xoay quanh vấn đề này.

► PV: Anh cho biết, kết quả bước đầu trong sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy?

Anh Bùi Quốc Bảo: Đến nay, Tỉnh đoàn triển khai, thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đáp ứng khá tốt yêu cầu Đề án 02 của Tỉnh ủy. Sau khi được Ban Tổ chức Tỉnh ủy duyệt đề án, Tỉnh đoàn hiện còn 4 phòng, ban và 2 đơn vị trực thuộc: Nhà Thiếu nhi và Trung tâm Hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh.

Tỉnh đoàn giảm 2 phòng, ban, gồm: Sáp nhập Văn phòng và Ban Tổ chức - Kiểm tra thành Ban Tổ chức - Tổng hợp với 8 biên chế (BC); sáp nhập Ban Thanh niên (TN) nông thôn, công nhân, viên chức và đô thị và Ban Đoàn kết tập hợp TN thành Ban Công tác TN với 7 BC. Ngoài ra, Thường vụ Tỉnh đoàn quyết định cử Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh.

Đơn vị hiện có 30 BC, theo lộ trình từ nay đến năm 2021 giảm 10%, còn 27 BC; trong đó, Nhà Thiếu nhi Long An bảo đảm lộ trình còn 10 BC (giảm 1 BC) và Trung tâm Hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh còn 12 BC (giảm 2 BC).

Hiện nay, những cán bộ được điều động, bổ nhiệm phát huy tinh thần đoàn kết cùng cấp ủy, lãnh đạo cơ quan nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, thể hiện tính tiên phong của tuổi trẻ trong việc thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy.

Hiện nay, những cán bộ được điều động, bổ nhiệm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

► PV:Trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy, đơn vị gặp những thuận lợi, khó khăn gì?

Anh Bùi Quốc Bảo: Thuận lợi của đơn vị là nhận được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trung ương đoàn về xây dựng đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Đồng thời, Đề án 02 của Tỉnh ủy ban hành đúng thời điểm Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022). Vì vậy, sau khi đại hội thành công, Tỉnh đoàn không bổ nhiệm mới cán bộ, mặc dù một số phòng, ban còn thiếu chức danh trưởng, phó.

Bên cạnh thuận lợi, đơn vị gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy. Đây là công việc hoàn toàn mới, từ các tỉnh, thành đến Trung ương đoàn chưa có khung chuẩn nào nên đơn vị gặp nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu điều lệ, sắp xếp tổ chức bộ máy. Đặc biệt, do tính đặc thù của đơn vị gồm nhiều lĩnh vực: Đoàn, Đội, hội,... nên Tỉnh đoàn mất khá nhiều thời gian cho việc xem xét, điều động, bổ nhiệm cán bộ sao cho phù hợp với năng lực, sở trường, chuyên môn của từng cá nhân.

Mặt khác, mặc dù đơn vị chủ động xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng ngành chức năng thẩm định, chấp thuận diễn ra trong thời giankhá dài (gần 6 tháng), ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý, năng suất làm việc của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

► PV:Anh có thể chia sẻ một số kinh nghiệm trong triển khai, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy?

Anh Bùi Quốc Bảo: Việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế cần có quyết tâm chính trị cao. Là người đứng đầu đơn vị, tôi khách quan trong quản lý, sử dụng, đánh giá và phân loại CBCCVC để làm cơ sở thực hiện tinh giản biên chế. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến trong thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức tại đơn vị.

Xác định triển khai, thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy liên quan trực tiếp đến tư tưởng, việc làm của đội ngũ CBCCVC và người lao động, Tỉnh đoàn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng chủ trương của Tỉnh ủy về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Trong quá trình xây dựng đề án, đơn vị bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của CBCCVC tại đơn vị, góp phần làm thay đổi tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn.

► PV:Xin cảm ơn anh!

Phong Nhã (thực hiện)

Chia sẻ bài viết