Tiếng Việt | English

03/02/2019 - 21:15

Vĩnh Long giảm án, tha tù trước thời hạn cho 10 phạm nhân

Dịp Tết Nguyên đán, các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đã xét giảm án và tha tù trước thời hạn cho 10 phạm nhân.

Thực hiện chủ trương giảm án và tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân trong dịp Tết Nguyên đán, các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đã xét giảm án và tha tù trước thời hạn cho 10 phạm nhân, trong đó 6 phạm nhân đang chấp hành án tại các trại tạm giam cấp huyện, thị; mở lối về cho những mảnh đời lầm lỗi tìm lại con đường hướng thiện.

Toàn cảnh lễ công bố quyết định tha tù trước thời hạn cho các  phạm nhân
Những phạm nhân đủ các điều kiện được xét giảm và tha tù trước thời hạn phải là những phạm nhân phạm tội lần đầu, đã chấp hành được 1/2 thời gian thi hành án, trong thời gian cải tạo được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên, đã chấp hành xong hình phạt bổ sung như phạt tiền, án phí và nghĩa vụ bồi thường dân sự.

Hàng năm Vĩnh Long có 3 đợt giảm án và tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân, đó là vào đợt 30/4, 2/9 và đợt Tết Nguyên đán. Trong quá trình rà soát, Hội đồng xét, đề nghị của tỉnh tổ chức họp đánh giá, nhận xét một cách dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng, đúng quy định, đảm bảo những phạm nhân này nếu được tha tù trước thời hạn không làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương./.   

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL

Chia sẻ bài viết